Tanto. Ubu Nakago, Hirazukuri, Yorimune

Tanto. Ubu nakago, hirazukuri, yorimune.


Total length: 54.5 cm

SKU: 3451 Category:

Description

Tanto. Ubu nakago, hirazukuri, yorimune. Nakago mei: “Sa”. Kanteisho- Osaka paper JTK Koboyashi Yukinobu. O-Sa (Samonji) school. Shohei (1346-1370). Chikuzen province. Koshirae. Kanteisho – paper NTHK. Late Edo (1603-1867).

Additional information

Dimensions 54.5 cm